ประสบการณ์การหางานออกแบบสร้างสรรค์

การปรับตัวให้เข้ากับการ หางานออกแบบ ให้ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครงาน สำหรับปัจจันนี้จะเห็นได้ว่าหลายคนให้ความสนใจกับงานทางด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบกราฟฟิค หรือการออกแบบตกแต่งภายใน แต่ที่สำคัญแล้วไม่ว่าจะเป็นการออกแบบประเภทไหน ผู้ที่ทำงานทางด้านนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักนำความรู้ความสามารถของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับการทำงาน

ในปัจจุบันนี้มีโปรแกรมทางด้านการออกแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นักออกแบบจะต้องทำการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมต่างๆ ที่มีการอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อคุณได้มีโอกาสไปสมัครงานตามองค์กรต่างๆ แล้ว คำถามที่มีความสำคัญเลยคือ คุณถนัดใช้โปรแกรมในการออกแบบโปรแกรมไหน และที่สำคัญคือการทดสอบการออกแบบจากโปรแกรมเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณได้แสดงศักยภาพจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้ผ่านการทำงานมา

เกณฑ์ในการช่วยคัดเลือกนักออกแบบที่มีคุณภาพ ดังนี้

ดูข้อมูลจากประสบการณ์การทำงาน สำหรับการที่จะคัดเลือกคนเข้าทำงานในองค์กรแต่ละครั้งสิ่งสำคัญที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรทราบคือ การดูประสบการณ์ในการทำงานของผู้สมัครงาน ว่ามีประสบการณ์ทางด้านใดมาบ้าง และมีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบมามากน้อยแค่ไหน

นอกจากนี้การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน จะช่วยให้การออกแบบงานนั้นๆ ประสบความสำเร็จ เพราะคุณมีความใส่ใจกับงาน รวมถึงสามารถเล็งเห็นความต้องการขององค์กรได้อย่างแท้จริง แน่นอนว่าผู้หางานที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้ว เมื่อถึงการคัดเลือกหรือสัมภาษณ์งานก็จะสามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานที่เก่า มาพัฒนาและต่อยอดในการออกแบบได้อีกด้วย

ทดสอบการออกแบบและการใช้โปรแกรม นอกจากการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นแล้วสิ่งสำคัญของการคัดเลือกนักออกแบบคือการลองให้หัวข้อไปคิด พร้อมลองออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์ออกมา เพื่อแสดงความเป็นตัวของคุณมากยิ่งขึ้น

การออกแบบของแต่ละโปรแกรมจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้สมัครงานคนนั้นๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะคัดเลือกคนที่สามารถออกแบบงานในโปรแกรมที่องค์กรทำการกำหนดได้ มากกว่าจะหาโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามาช่วยในการทำงาน ซึ่งคนหางานส่วนใหญ่มักจะหาความรู้เพิ่มเติมหรือเรียนเพิ่มเติมทางด้านการออกแบบในโปรแกรมที่ยังไม่เคยได้ทำมา เพื่อช่วยให้พวกเค้ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่าคู่แข่งขัน

 

พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองแนวความคิดการออกแบบ ก่อนที่จะทำการคัดเลือกคนเข้ามาเป็นพนักงานออกแบบแล้ว ส่วนใหญ่องค์กรจะให้ฝ่าย HR ทำการนัดผู้สมัครงานเข้ามาพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการทำงาน เพื่อให้เค้าทราบถึงทิศทางของการทำงานอย่างละเอียด เพราะคนที่ทำงานทางด้านนี้มักจะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูง

การพูดคุยเบื้องต้นจะช่วยลดปัญหาที่จะสามารถเกิดขึ้นภายหลังจากการที่คัดเลือกบุคคลเหล่านั้นเข้ามาทำงานแล้ว การที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติจะทำให้คนหางานสามารถทราบตัวเองได้ว่า ตัวเค้ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นหรือไม่ หรือว่าตัวเองสามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรนั้นๆ ได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยทั้งผู้สมัครและผู้คัดเลือกได้มีส่วนร่วมในการคัดสินใจซึ่งกันและกัน

ความสามารถทางด้านอื่นๆ เพิ่มเติม สิ่งที่คุณจะสามารถแสดงความโดดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง ทำให้คุณดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น บางครั้งคนที่ทำงานทางด้านการออกแบบก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีความสามารถทางด้านนี้ อาจจะทีความถนัดในการใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

การสร้างจุดยืนในการทำงานของตนเองเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งคุณต้องคำนึงถึงการทำงานเป็นทีมด้วย เพราะในแต่ละตำแหน่งงานไม่ได้มีคุณทำงานอยู่คนเดียว ต้องมีการติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ดังนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น สำหรับแต่ละองค์กรการกำหนดรูปแบบการทำงานของแต่ละคนให้มีความชัดเจน จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายดายยิ่งขึ้นไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในการก้าวก่ายงานซึ่งกันและกัน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการกำหนดจุดยืนในการทำงานที่มีความชัดเจน จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้หน้าที่หลักๆ ในการทำงาน ซึ่งโดยปกติแล้วขั้นตอนการประกาศรับสมัครงานของแต่ละองค์กร ก็จะมีการระบุรายละเอียดของงานที่ชัดเจนเอาไว้อยู่แล้ว